Kofroň, daňová kancelář, k.s. - logo
Menu

Telefon(+420) 317 728 931

Bitcoin (BTC) je měna (alespoň z pohledu DPH)

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 22. října 2015 ve věci C‑264/14 se zabývá směnou BTC za zákonné platidlo a směnou zákonného platidla za BTC. Odměna poskytovatele této služby z rozdílu směnných kurzů je považována za službu za úplatu a jedná se o plnění osvobozené od daně z přidané hodnoty, obdobně jako se jedná o osvobozené plnění u činností týkající se oběživa, bankovek a mincí používaných jako zákonné platidlo.

Z rozsudku tedy vyplývá, že provize nebo marže dosažená za výměnu CZK za BTC a naopak je plnění osvobozené od daně z přidané hodnoty.

Otázkou samozřejmě zůstává, zda můžeme na základě tohoto rozsudku považovat BTC za legitimní měnu. Pokud někdo vyžaduje platbu za prodej zboží nebo poskytnutou službu výhradně v BTC, naplní zřejmě znaky trestné činnosti, protože odmítá tuzemské peníze a ohrožuje tak oběh tuzemských peněz.

V rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je posuzována jako velmi riziková každá platba BTC nad hodnotu 1.000 EUR. Kurz BTC nyní stoupá a atakuje hranici 10.000 CZK/1 BTC.

Stanislav Kofroň