Kofroň, daňová kancelář, k.s. - logo
Menu

Telefon(+420) 317 728 931

První kontrolní hlášení

První kontrolní hlášení bude muset podat každý plátce DPH nejpozději do čtvrtka 25. února 2016 za zdaňovací období leden 2016 s výjimkou u fyzických osob, kteří jsou čtvrtletními plátci a kteří budou podávat své první kontrolní hlášení nejpozději do pondělí 25. dubna 2016.

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky.

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu zákonná povinnost uhradit pokutu ve výši 1000 Kč, pokud je podá až v náhradní lhůtě po výzvě správce daně, pak bude výše pokuty činit 10 000 Kč.

Pokud v budou v podaném kontrolním hlášení chyby, které zjistí plátce DPH sám, musí podat následné kontrolní hlášení, a to do 5 pracovních dní od zjištění chyby.

Pokud bude mít správce daně jakékoli pochybností o správnosti nebo úplnosti údajů uvedených v kontrolním hlášení, vydá výzvu plátci DPH, aby údaje změnil nebo doplnil, popřípadě původní údaje potvrdil. Pokud tato výzva nebude do pěti kalendářních dnů splněna, dostane pokutu 30 000 Kč.

Finanční správa tvrdí, že pro mnoho plátců budou počáteční i provozní náklady nulové a bude existovat celá řada plátců, kterým s podáním kontrolního hlášení nevzniknou vůbec žádné nebo téměř žádné dodatečné náklady.

Pro ilustraci skutečného stavu uvádíme informaci, že ČEPRO, a.s., kde jediným akcionářem je Česká republika – Ministerstvo financí ČR, jenom za implementaci řešení na podporu kontrolního hlášení DPH ve svém softwaru uzavřelo smlouvu, kde cenu za tuto implementaci sjednalo ve výši 850 032 Kč (bez DPH).

Stanislav Kofroň