Kofroň, daňová kancelář, k.s. - logo
Menu

Telefon(+420) 317 728 931

Máme se soudit se správcem daně?

Výsledek sporů se správcem daně v oblasti soudních řízení byl v roce 2014 následující:

Daňovým poplatníkům bylo vyhověno ve věcech žalob proti rozhodnutím orgánů finanční správy ve 194 případech, a to v částce 1294 mil. Kč . Úspěšnost daňových subjektů v přepočtu na počet žalob byla tedy téměř 25 %, v přepočtu na peníze pak téměř 23 %.

U Nejvyššího správního soudu bylo vyhověno u kasačních stížností podaných daňovými poplatníky v počtu 66 případů a v částce více než 378 mil. Kč. Úspěšnost daňových poplatníků v přepočtu na počet úspěšných kasačních stížností byla téměř 16 %, v přepočtu na peníze více než 21 %.

U kasačních stížností podaných správce daně bylo vyhověno ve 21 případech a v částce 396 mil. Kč. Úspěšnost OFŘ v přepočtu na počet kasačních stížností byla více než 45 %, v přepočtu na peníze ale méně než 17 %.

 

Z této stručné statistiky můžeme vyvodit s jistou rezervovaností následující závěry:

Daňoví poplatníci vyhrají u soudu téměř každý čtvrtý spor, obdobně to můžeme kvantifikovat i z hlediska výše doměřené daně.

U Nejvyššího správního soudu daňoví poplatníci vyhrají jeden ze 6ti sporů, z hlediska výše nezákonně doměřené daně je tento výsledek ještě lepší. Správci daně u Nejvyššího správního soudu vyhráli téměř svůj každý druhý spor, z celkové doměřené daně obhájil ale méně než 17 %.

Sečteme-li ale všechny rozhodnuté kasační stížnosti (vyhověno, zamítnuto), v roce 2014 jde o 399 sporů a celkovou částku 4039 mil. Kč. Správci daně „vyhráli“ 311 sporů a 1707 mil. Kč na dani a daňoví poplatníci „vyhráli“ pouze 88 sporů, ale 2332 mil. Kč na dani.

Co nejstručněji vyjádřeno, správci daně u NSS byli daleko úspěšnější v počtu sporů, ale daňoví poplatníci byli úspěšnější, pokud budeme kasační spory měřit výší sporné daně.

Číselné údaje byly vybrány z Informace o činnosti Finanční správy České republiky za rok 2014, kterou vydalo Generální finanční ředitelství pod Č.j.: 34577/15/7500-10201-050447 (viz. strany 24 až 27).

Stanislav Kofroň