Kofroň, daňová kancelář, k.s. - logo
Menu

Telefon(+420) 317 728 931

Kupujete nyní byt ?

Počínaje 1. listopadem 2016 je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí vždy kupující. U nabytí vlastnického práva k bytové jednotce na základě kupní smlouvy je rozhodným dnem den právních účinků vkladu do katastru nemovitostí. Při uzavření kupní smlouvy na koupi bytové jednotky před 1. listopadem 2016 se tedy při nepozornosti kupujícího může snadno stát, že částku odpovídající dani z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z ceny bytu uhradí kupující prodávajícímu předem. Pokud však bude vklad podán opožděně, tedy až po 1. listopadu, nemine kupujícího povinnost uhradit tuto daň státu a může se stát, že prodávající se bude zdráhat vrátit kupujícímu částku odpovídající dani.

Při koupi bytové jednotky, která je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozená, protože je nová, je třeba věnovat zase pozornost tomu, zda se skutečně jedná o dokončenou jednotku, osvobození se nevztahuje na jednotku rozestavěnou.

Stanislav Kofroň