Kofroň, daňová kancelář, k.s. - logo
Menu

Telefon(+420) 317 728 931

Kontrolní hlášení a jeho neústavnost

Ústavní soud svým nálezem Pl. ÚS 32/15 ze dne 06.12.2016 zrušil s okamžitou platností v zákoně o DPH ustanovení o tom, že výzva správce daně při nesplnění některé povinnosti plátce DPH související s kontrolním hlášením se považuje za doručenou okamžikem odeslání této výzvy správcem daně prostřednictvím veřejné datové sítě. Ústavní soud zrušil tuto výhodu pro správce daně z důvodu možné nespolehlivosti veřejné datové sítě a s přihlédnutím k tomu, že správce daně nemůže ukládat povinnosti takovým způsobem, o nichž se nemusí plátce DPH vůbec dozvědět.

Dále Ústavní soud zrušil ke dni 31.12.2017 povinnost uvádět v kontrolním hlášení údaje, které správce daně požaduje. Ústavní soud se zastal daňových poplatníků a jednoznačně konstatoval, že okruh konkrétních jednotlivých údajů, které správce daně může požadovat, musí být stanoven v právním předpisu, a ne na základě pouhého vydání formuláře. Jako neopominutelné zásady Ústavní soud považuje mimo jiné tzv. předvídatelnost údajů, které bude správce daně po daňových poplatnících v této souvislosti požadovat a nemožnost kontroly ústavnosti při vydávání formulářů resp. rozsahu požadovaných údajů.

Komora daňových poradců apelovala svým dopisem č.j. 308/2017/fia ze dne 18.04.2017 náměstkyni JUDr. Alenu Schillerovou, Ph.D., aby Ministerstvo financí ČR včas připravilo návrh legislativní úpravy a veřejnost v předstihu informovalo. Na místě je obava, že vzhledem k obvyklé délce legislativního procesu při přípravě a schvalování zákonů a podzimním volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017, které  se uskuteční 20. a 21. října 2017, se to našemu Ministerstvo financí asi nepodaří.

Co v takovém případě budeme dělat? Plnit i takové povinnosti, které jsou nám uloženy v rozporu s Ústavou anebo ne? Řekneme svému správci daně, aby si své formuláře strčil kamsi? A jak se budou chovat řadoví pracovníci daňové správy?

 

Stanislav Kofroň