Kofroň, daňová kancelář, k.s. - logo
Menu

Telefon(+420) 317 728 931

Daně elektronicky

Daňová správa nám dnes sdělila novinku. Poplatníci, kteří podají přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přiznání k dani z nemovitých věcí jinak, než elektronicky, ačkoliv mají tuto povinnost, budou nově nejprve vyzváni k nápravě, a až pokud svou chybu nenapraví, budou pokutováni.  Finanční správa aktualizovala Seznam podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněna jinak než elektronicky, ačkoli měla být podána elektronicky. Rozumíte tomu?

 

Daňová veřejnost podala v roce 2012 necelých 3,4 mil. elektronických podání a v roce 2016 podala daňová veřejnost 14,5 milionů elektronických podání.  Nárůst několikanásobný. Daňová veřejnost se musela přizpůsobit, vyškolit a investovat. Namísto pochvaly, daňová správa při nepodání daní elektronicky pokutuje. Nyní nastal velký pokrok, nejdříve Vás upozorní, pokuta přijde až po tom.

 

Na straně daňové správy se podávání daní elektronicky nijak neodrazilo na snížení počtu zaměstnanců ani na snížení mzdové náročnosti. V roce 2016 zaměstnávala daňová správa celkem 15405 zaměstnanců s průměrnou měsíční mzdou 32418 Kč v roce 2012 byl počet zaměstnanců daňové správy 14762 s průměrnou měsíční mzdou 25404 Kč. Při srovnání roků 2012 a 2016 vzrostl počet o 643 a daňová správa vyplatila za rok o 1,5 mld. Kč více.

 

Evidovaný počet aktivních plátců DPH byl dle daňové správy v roce 2012 534880 a v roce 2016 556684. Jedná se zřejmě o takové daňové subjekty, které stojí za významnou pozornost správce daně, protože by měli mít roční obrat větší než 1 mil. Kč.

 

Na každý jeden takový zřetele hodný daňový subjekt finanční správa vynaložila v roce 2012 15584 Kč nákladů a v roce 2016 18556 Kč nákladů. Nárůst nákladů o pětinu. V roce 2012 na jednoho zaměstnance daňové správy připadalo 36,23 takových zřetele hodných daňových subjektů a v roce 2016 36,13. V podstatě stejně, spíše méně.

 

To jsou po pěti letech skutečné úspory při podávání daní elektronicky.

 

Stanislav Kofroň