Kofroň, daňová kancelář, k.s. - logo
Menu

Telefon(+420) 317 728 931

Předběžná otázka C-414/17 AREX CZ

Mediálně komentované kauzy ČMOIL, Herst, AUTOTRANS PETROL, nyní i AREX spojuje jedna červená nit. Je to určení místa zdanitelného plnění a určení intrakomunitárního plnění u řetězových dodávek PHM z jiného státu EU do České republiky. Daňová správa v těchto kauzách a zřejmě i v řadě dalších tvrdí, že tyto daňové subjekty neměly nárok na odpočet DPH, a to proto, že jejich bezprostřední dodavatelé uskutečnili intrakomunitární plnění. Znamená to současně, že žádný z obchodníků, kteří byli předchozím článkem v těchto řetězových dodávkách, nebyl povinován k české dani z přidané hodnoty?

 

V usnesení Nejvyššího správního soudu 9 Afs 137/2016-60 najdeme v čl. [2] konstatování, že z dokazování provedeného správcem daně vyplynulo, že PHM nakoupené společností AREX byly nakládány v rafinériích společnosti SHELL AUSTRIA v Rakousku, jednalo se o řetězovou dodávku, kdy prvním prodávajícím byla rakouská společnost Doppler Mineralöle GmbH, Wels, prvními kupujícími se sídlem v České republice byly různé společnosti (BURLEY, PROFIKREDIT, BORE a TOP TEN DEVELOPMENT) a tyto společnosti neodvedly z transakcí s pohonnými hmotami DPH v České republice. Nakoupené PHM byly prodány druhému článku v řetězci (TM TRUCK, CLLARUSS GALL) a ten je následně prodal dodavatelům AREX, zejména společnosti KONT FUEL DISTRIBUTION. První české články řetězce měly uzavřenu smlouvu se společností GARANTRANS, která pro ně vykonávala na základě smlouvy činnost tzv. oprávněného příjemce. Tento oprávněný příjemce za první české články v řetězci uhradil spotřební daň z dovezených PHM, které byly přepravovány v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně. Přepravu PHM z Rakouska do České republiky zajišťoval ARES vlastními vozy.

 

Zdá se mi, že soudcům Nejvyššího správního soudu došla trpělivost a předkládají proto tuto kauzu Soudnímu dvoru Evropské unie. Rozpor ve výkladu práva EU daňovou správou, Nejvyšším správním soudem a zřejmě i orgány činnými v trestním řízení, zřejmě brání nalezení spravedlnosti.

 

Předběžná otázka položená NSS má svou logiku, intrakomunitární plnění, a to i dle mého názoru, by mělo být to dodání, které je spojeno s úhradou spotřební daně při ukončení dopravy a režimu podmíněného osvobození.

 

Zcela mimo logiku je ale to, že oprávněný příjemce může stát formálně mimo řetězovou dodávku a správce daně (jedno zda celní nebo daňová správa) to považuje za normální. Zcela mimo mé chápání je to, že ve stejné řetězové dodávce existuje stíhaný daňový únik a současně daňová správa tvrdí, že daňová povinnost nevznikla. To vše bude předmětem řízení o předběžné otázce a součástí její dokumentace. K tomu všemu se mohou nebo budou vyjadřovat ostatní členské státy EU, generální advokát bude formulovat své stanovisko a ESD bude vydávat rozsudek.

 

Jsem přesvědčen, že České republice hrozí blamáž.

 

Shodou okolností se obžalovaný Petr Moštěk v kauze daňového úniku ZADEH u trestního soudu odvolává na zprávu Finančně analytického útvaru Ministerstva financí ČR z 18. června 2013 určenou pro Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality o rozkrytí rozsáhlých daňových podvodů při obchodování s pohonnými hmotami a z této zprávy vyvozuje, že se P.P.S. GmbH a Ecoll Invest nemohly dopustit daňové trestné činnosti, daňová povinnost u nich nevznikla a daň se ztrácela až u konečných prodejců PHM. Je to pouze shoda náhod, že daňová správa tvrdí v kauzách AREX , ČMOIL, Herst, AUTOTRANS PETROL a dalších, že daňová povinnost na dani z přidané hodnoty vzniká až koncovým prodejcům, protože si zajistili přepravu?  Je to stále stejná červená nit?

 

Stanislav Kofroň