Kofroň, daňová kancelář, k.s. - logo
Menu

Telefon(+420) 317 728 931

Pirát Jakub Michálek

Předevčírem předložil Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, 3. místopředseda České pirátské strany, poslanec Poslanecké sněmovny PČR, předseda Poslaneckého klubu Pirátů, místopředseda Ústavně právního výboru, člen Mandátového a imunitního výboru, předseda Podvýboru pro digitalizaci a e-Sbírku, člen Podvýboru pro justici a soudní samosprávu, člen Stálé komise pro Ústavu České republiky, absolvent Matematicko-fyzikální a Právnické fakulty University Karlovy, pozměňující návrh k novele daňového řádu, který stanoví, že v případě zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že ze strany daňového subjektu, nedošlo nebo nedojde ke splnění daňové povinnosti ve výši přesahující hodnotu 500000 Kč, musí advokáti, notáři, daňoví poradci, soudní exekutoři a auditoři poskytovat informace správci daně (viz sněmovní tisk číslo 47/4 ze dne 2. března 2018).

 

Takže až mi „teta“ z finančního úřadu sdělí, že zjistila, že můj klient nesplnil anebo v budoucnu nesplní svojí daňovou povinnost cca 500001 Kč, nemohu ji poslat do háje, že si asi vymýšlí a nemohu ji říct, že jsem v zájmu svého klienta vázán zákonem uloženou a chráněnou mlčenlivostí. A dám jí všechny dokumenty, informace popř. jí ještě všechno vysvětlím a popíšu a půjdu domů.

 

Daňovým poradcem jsem již téměř 25 let. Určitě se nepočítám mezi ty, kteří se podílejí na legalizaci výnosů z trestné činnosti. Ani se nepodílím na daňových zločinech. Ne všetci kradnú. A zloděj křičí, chyťte zloděje. Ďábel tkví v detailu, pozměňovací návrh dává Jakub Michálek po konzultaci s Ministerstvem financí.

 

Omezování práva občanů na právní pomoc, na spravedlivý proces a zároveň přílišné povolení otěží, které brání před zvůlí a excesy některých úředníků pod záminkou ochrany daňových příjmů českého státního rozpočtu, je laciná argumentace. Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly.

 

Moje dlouholetá zkušenost mne naučila, že je třeba být velmi obezřetný vůči některým pracovníkům správce daně, a to na všech úrovních. Není jich moc, ale jsou. Dole i nahoře. Ne vždy je jejich jedinou motivací spravedlivý výběr daně v mezích zákona. V řadě případů jsou vedeni svojí malostí, komplexem, závistí, ziskuchtivostí anebo jsou přímo spojeni se zločinem. A sami někdy obírají stát. Anebo se chtějí alespoň přiživit.

 

A tak apeluji na všechny členy a voliče Pirátů, využijte svůj vliv a své sociální sítě a napište to Jakubovi Michálkovi. A to dřív, než bude tento zákon hlasy ANO, SPD a KSČM ve třetím čtení radostně schválen. Možná ještě na této schůzi. To se bude vládnout.

 

A Jakubovi Michálkovi přeji, až někdy v budoucnu sám vlastní pílí vydělá první peníze, které nebudou pocházet ze státního rozpočtu, ať vyhledá daňového poradce a se všemi svými trablemi se mu s důvěrou svěří. A potom ať pošle polovinu ze svých vydělaných peněz utratit do státního rozpočtu.

 

Stanislav Kofroň