Kofroň, daňová kancelář, k.s. - logo
Menu

Telefon(+420) 317 728 931

Šupinky motýlích křídel

Výstava fotografií motýlích křídel, kterou u nás nyní můžete vidět, vznikla na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jejími autory jsou Petr Jan Juračka (PřF UK) a Ján Macek (Národní muzeum).

Jedná se o mikrografie pořízené dvěma zcela odlišnými mikroskopickými technikami – skládanou světelnou fotografií (EDF) a skenovacím elektronovým mikroskopem (SEM). Fotografie pořízené pomocí technologie EDF vznikají postupným fotografováním různě zaostřených optických rovin ve světelném mikroskopu a jejich následným složením počítačem – není výjimkou, když jedna jediná fotografie představuje ve skutečnosti několik desítek až stovek původních záběrů. Vzhledem k výrazně vyšší hloubce ostrosti tento složitý proces u elektronové mikroskopie odpadá, fotografie je však nutno zpětně kolorovat počítačem, neboť elektrony samy o sobě nenesou žádnou informaci o barvách. Za každým vystaveným snímkem si tak můžete představit jeden až dva dny práce.

Tato série mikrografií vzbudila velký ohlas jak v tuzemsku, tak v zahraničí, a získala první místo v prestižní světové soutěži International Photography Awards v USA.

Více o autorovi můžete najít na http://petr.juracka.eu/.

Iva Kofroňová