Kofroň, daňová kancelář, k.s. - logo
Menu

Telefon(+420) 317 728 931

25 let Komory daňových poradců

Komora daňových poradců slaví 25 let své existence. Dne 1. prosince 2017 to bylo přesně 25 let od nabytí účinnosti zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky a dne 29. května 2018 uplyne 25 let od konání ustavující Valné hromady.

Motem těchto oslav je: „Jsme si plně vědomi skutečnosti, že Komora je taková, jací jsou lidé, kteří v ní a pro ni pracují a kteří se v ní sdružují. Chtěli bychom poděkovat vám všem – jednotlivcům z řad daňových poradců, právnickým osobám, poskytujícím daňové poradenství a které jsou v evidenci Komory, uchazečům o kvalifikační zkoušku na daňového poradce, partnerům, ostatním zákazníkům a dodavatelům, kteří se podílí na rozvoji Komory. Věříme, že na úspěšnou historii Komory naváže i její neméně úspěšná budoucnost.“

S hrdostí mohu konstatovat, že jsem členem Komory daňových poradců od samého začátku a po celou dobu profesi daňového poradce vykonávám. Samozřejmě nejenom sám, ale spolu se svými spolupracovníky v rámci naší daňové kanceláře.

Stanislav Kofroň