Kofroň, daňová kancelář, k.s. - logo
Menu

Telefon(+420) 317 728 931

PORR Építési Kft., C-691/17

V rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 11. dubna 2019, PORR Építési Kft., C 691/17 se dočteme následující:

Obdobně se ESD vyjádřil již ve svém rozsudku ze dne 26. dubna 2017, Farkas, C 564/15, kdy konstatoval, že každý člensky stát EU musí upravit své nástroje a procesní pravidla u daně z přidané hodnoty tak, aby bylo možné v zájmu zachování zásady efektivity získat neoprávněně naúčtovanou daň.

Pokud byl tedy správcem daně odepřen nárok na odpočet plátci, pro kterého bylo zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno a dodavatel mu tedy daň naúčtoval neoprávněně, bude muset správce daně takovou daň v řadě případů vracet sám.

Stanislav Kofroň