Kofroň, daňová kancelář, k.s. - logo
Menu

Telefon(+420) 317 728 931

Optimalizace firemních procesů Kofroň a Dvořáček

Optimalizace firemních procesů

Daňové poradenství, vedení účetnictví a zpracování mezd jsou nezbytnou podmínkou Vašeho podnikání. Bez nich Vám hrozí sankce, chaos a malá efektivita. Naše nadstandartní služby Vám přinášejí přidanou hodnotu nad rámec zákonných povinností a optimalizaci Vašich financí.

Co v oblasti optimalizace můžeme nabídnout

Co v oblasti optimalizace můžeme nabídnout?

Díky dlouhodobé spolupráci s našimi klienty v oblasti daní, mezd i účetnictví jsme schopni Vám pomoci s tím, jak optimalizovat firemní procesy a poradit mimo jiné v těchto oborech:

 • Firemní, profesní i osobní finanční poradenství
 • Účetní i daňové audity
 • Optimalizace (mzdová, finanční, peněžní)
 • Nástroje finančního řízení
 • Související právní poradenství
Naše přidaná hodnota
Finanční poradenství a autity

Finanční poradenství a audity

Vážíme si každého zákazníka, proto máme více než 20 let zkušeností ve všech oborech a sférách. Rádi pro Vás navrhneme vhodné řešení, zajistíme audit, připravíme podklady nebo Vás případně zastoupíme na příslušných úřadech.

Vedení účetnictví a controlling

Vedení účetnictví –> Controlling

Cílem je poskytnout sadu nástrojů, které slouží jako podklad pro řízení a rozhodování managementu společnosti. Controlling dává též odpovědi na otázky, kde jsou silné a slabé stránky společnosti a jak jich využít pro optimalizaci výkonnosti firmy.

Zpracování mezd a mzdová optimalizace

Zpracování mezd –> Optimalizace

Poradíme Vám, jak správně a efektivně ohodnotit své zaměstnance, strukturovat jejich mzdy a odměny a jak sestavit veškeré smlouvy a dohody.

Daňové poradenství a optimalizace

Daňové poradenství –> Daňová optimalizace

Víme, jak řešit rozložení daňové zátěže, a poradíme, jak a kdy vhodně investovat nebo naopak.

Ukázky nástrojů pro optimalizaci finančního řízení

Controlling

V rámci našich účetních služeb nabízíme i poradenství a podporu v oblasti controllingu. Cílem je poskytnout sadu nástrojů, které slouží jako podklad pro řízení a rozhodování managementu společnosti. Controlling dává též odpovědi na otázky, kde jsou silné a slabé stránky společnosti a jak jich využít pro zlepšení výkonnosti firmy.

Spolupráce v této oblasti může probíhat jednak v rovině přípravy a definice reportů, které měří výkonnost společnosti nebo produktu na našem či klientském účetním systému, a jednak při interpretaci výsledků těchto reportů.

Reporting

Obdobně jako v případě služeb controllingu nabízíme podporu v oblasti reportingu. Naše služby tedy zahrnují:

 • Přípravu podkladů pro potřeby mateřské společnosti v souladu se skupinovými účetními standardy.
 • Příprava reportů a podkladů pro potřeby konsolidace.
 • Převod výkazů podle českých účetních standardů na výkazy jiné (IFRS, US GAAP, HB2).
 • Ad hoc reporting podle zadání klienta.

Transakce a restrukturalizace

Často se jedná o komplexní projekty, mezi které patří např. koupě závodu, podílu nebo akcií zvolené společnosti, restrukturalizace, fúze a přeměny společností. Projekty tohoto typu se označují anglickým ekvivalentem M&A.

Tyto služby poskytuje tým složený ze zkušených interních i externích poradců, kteří se zabývají účetnictvím, právem a daněmi. Naši pomoc zaměřujeme především na následující oblasti:

 • Poradenství a pomoc s výběrem vhodné varianty.
 • Pomoc s optimálním nastavením.
 • Posouzení transakce z pohledu účetnictví, daní a práva.
 • Identifikace rizik.
 • Daňové, účetní a finanční due diligence.
 • Poradenství, které se týká developerských projektů, včetně analýzy daňových dopadů a způsobu financování.

Due diligence

Pojem „due diligence“ ve svém původním významu označoval náležitou péči, v současnosti je spíše chápán jako detailní rozbor aktiv, dluhů, výsledku hospodaření a daňových a účetních rizik v souvislosti s transakčním a akvizičním poradenstvím. Výstupem je detailní zpráva, která obsahuje přehled o získaných poznatcích, rekapituluje finanční a majetkovou situaci, rizika a zdůrazňuje skutečnosti, jež by zadavatel či investor měl zohlednit v rámci zamýšlené transakce, kterou může být např. koupě podílu ve společnosti. Snažíme se klást důraz na pochopení a vysvětlení poznatků, které klient získal.

Právní podpora a posouzení

V rámci výše uvedených služeb, ale i v souvislosti s daňovým poradenstvím nabízíme právní podporu. Podle povahy služby ji zajišťujeme buď sami, nebo ji zajišťuje vybraný advokát. Často se jedná o následující služby:

 • Komplexní příprava dokumentů v souvislosti s transakcí M&A (např. projektu přeměny či koupě podílu).
 • Revize právních textů a dokumentů s ohledem na zajištění optimalizace daňového a účetního režimu.

Převodní ceny

Oblast převodních cen se zabývá nastavením cen za produkty a služby, které probíhají v transakcích mezi spřízněnými osobami v rámci skupiny. V posledních letech nabývá velkého významu, neboť tato problematika bývá stále častěji tématem daňové kontroly. Nejedná se jen o záležitost nadnárodní skupiny společností, je třeba jí věnovat pozornost i v čistě tuzemských vztazích mezi spřízněnými osobami. Naše podpora pokrývá mimo jiné následující:

 • Vypracování dokumentace k převodním cenám.
 • Vypracování lokální dokumentace na základě dokumentace Master file.
 • Zpracování žádosti o závazné posouzení převodních cen.
 • Zastupování při jednání se správcem daně.