Kofroň, daňová kancelář, k.s. - logo
Menu

Telefon(+420) 317 728 931

Vedení účetnictví a daňová evidence

Vedení účetnictví a daňová evidence

Součástí naší nabídky z této oblasti je účetní poradenství a kompletní servis vedení účetnictví nebo daňové evidence na základě předaných podkladů. Pro vedení účetnictví používáme vyspělé ekonomické a účetní programy s možností elektronické komunikace jak s klienty, tak s úřady státní správy.

Vedení účetnictví a denní operativa

Denní operativa a evidence

 • Denní agenda
 • Důsledná komunikace
 • Rychlá výměna / sběr dokladů
 • Podklady pro rozhodování
 • Vzdálená správa nebo lokální systémy
 • Elektronická komunikace
Daňová evidence a měsíční výkazy

Měsíční výkazy účetnictví

 • Peněžní deník
 • Vedení účetních knih
  • Pokladní kniha
  • Kniha závazků a pohledávek
 • Saldokonto
 • Výkaz zisků a ztrát
 • Evidence DPH a kontrolní hlášení
 • Podklady pro banky
Zpracování účetnictví a roční přehledy

Roční přehledy účetnictví

 • Roční účetní závěrka
  • Rozvaha (bilance)
  • Výsledovka (výkaz zisků a ztrát)
  • Příloha k účetní závěrce
  • Přehled o peněžních tocích
  • Přehled o změnách vlastního kapitálu
 • Výroční zprávy
 • Daňová přiznání
Nabídka služeb
Individuální přehledy účetnictví

Individuální přehledy z vedení účetnictví

Vedení účetnictví by nemělo plnit pouze svou evidenční funkci. Je to zdroj Vašich velmi cenných dat, která je možné obratně využívat k vlastnímu rozvoji a růstu. Naši specialisté s Vámi rádi nastaví individuální reporty a výstupy, které povedou k Vašim správným rozhodnutím.

Účetní a právní poradenství

Účetní poradenství a právo

Dále nabízíme průběžnou podporu v oblasti účetní metodiky a její návaznosti na Vaše podnikání. Při poskytování účetního poradenství se snažíme mít na zřeteli i daňové a právní dopady a jsme schopni je odborně posoudit ve spojitosti na informační systémy a pokročilé účetní programy.

Adaptace vedení účetnictví dle IFRS

Adaptace vedení účetnictví

Kromě standardních účetních služeb a poradenství nabízíme i možnost vedení účetnictví dle IFRS (Mezinárodní standardy účetního výkaznictví) a sestavení výkazů a reportů pro potřeby vlastníků a vedení společnosti v předem dohodnuté podobě.

Vedení účetnictví po celé České republice

Zpracování účetnictví po celé České republice

Účetnictví i daňovou evidenci zpracováváme pro společnosti z celé ČR a z různých oblastí podnikání včetně neziskového sektoru.

Kdo jsou naši klienti?