Kofroň, daňová kancelář, k.s. - logo
Menu

Telefon(+420) 317 728 931

Čapí hnízdo AB.

Ministr financí Andrej Babiš skončil ve funkci. Pár dní předtím pozval své kolegy včetně rodinných příslušníků na oslavu 5. výročí Nadace Agrofert. Organizaci zajišťovalo zřejmě samo ministerstvo, každý měl potvrdit svoji účast na email blanka.hulova@mfcr.cz. Formálně se jednalo o akci oslavnou, která proběhla v sobotu 20. května 2017 na farmě Čapí hnízdo a jak Zuzana Tornikidis, ředitelka Nadace AGROFERT uvedla: „Na akci jsme pozvali téměř 3 tisíce lidí z řad podpořených jednotlivců i organizací. Chceme s nimi během dne plného zábavy oslavit jednak naše výročí, ale také je odměnit za aktivní práci a snahu zlepšovat svoje okolí. Pro děti to pak bude příjemný výlet, který završí koncert kapely Kryštof.“

Zahrála skupina Kryštof a  na místě byly připraveny i atrakce pro děti a občerstvení zdarma. U vstupu se kontrolovala registrace a tak měl pořadatel zcela jasno, kdo se dostavil. Každý z účastníků obdržel pásku na ruku, díky které pak mohl využít zdarma občerstvení  (hlavní jídlo, svačinu, kávu nebo čaj, zmrzlinu, dezert, ledovou tříšť a 2 x nealko nápoj). Hodnota občerstvení včetně obvyklého vstupného na koncert zajisté překročila hranici 1000 Kč na osobu. Pokud přijal pozvání ministerský úředník s celou rodinou, užíval si tento den benefit od svého ministra prostřednictvím Nadace AGROFERT v hodnotě několika tisíc korun.

Doposud jsme byli přesvědčeni, že státní zaměstnanec nesmí v souvislosti s výkonem služby přijímat žádné dary, pokud jejich hodnota přesahuje částku 300 Kč. V případě přijetí daru jehož hodnota nepřesahuje částku 300 Kč, má státní zaměstnanec vyhotovit záznam, v němž uvede dárce, popis daru a důvod, pro který jej obdržel a předat jej svému přestavenému. Za dary pro státního zaměstnance se nepovažují plnění z pouhé společenské úsluhy či plnění poskytovaná při společenských či protokolárních příležitostech, jsou-li jim úměrná svým účelem i hodnotou.

A tak nevím, zda nám odcházející ministr příkladně ukázal, že bez problémů můžeme státní zaměstnance zvát na podobné oslavné akce, hrazené z darů veřejně prospěšného poplatníka, a nebude v tom žádný problém. Je pravděpodobné, že poskytovatelé těchto darů převážně ze skupiny AGROFERT si je současně uplatnili jako položky snižující základ daně, protože je poskytly na financování  účelů podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů.

Že měla následující den svátek Monika, členka správní rady nadace, je asi jenom náhoda. To, že Nadace AGROFERT nemá v obchodním rejstříku uloženu poslední účetní závěrku náhoda asi není. A tak uvidíme, co na to nový ministr.

Stanislav Kofroň